Tietosuojaseloste

VERKKOKAUPAN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä 16.9.2018

REKISTERINPITÄJÄ:

Osuuskunta Pirta ja Yrtti
Y-tunnus 2710433-6
Viialantie 22-24 as 4, 13500 Hämeenlinna
Puh. 044 5381077

REKISTERIASIOITA HOITAA:

Henna Hylli/Osuuskunta Pirta ja Yrtti
Sähköposti:
pirtajayrtti@gmail.com

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS:

Vegan Vortex verkkokaupan asiakassuhteiden hoito.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Rekisteri sisältää asiakkaan nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tilausten seurantatiedot. Lisäksi rekisterissä säilytetään asiakkaan tilaushistoriaa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Asiakas syöttää itse tiedot järjestelmään tuotetta tilatessaan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE:

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

TIETOJEN TARKISTUS:

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa.